23.1.13

ഒന്ന് മുതല്‍ പൂജ്യം വരെ....പകല്‍
കുളിച്ച് കുറിതൊട്ട് സുമുഖനായി
ഞെളിഞ്ഞു വരുന്ന പുരുഷനാണ് .
ചുണ്ടില്‍ ചെറു മന്ദസ്മിതവും
വാക്കില്‍ മൃദു മൃദുത്വവും
ഒത്ത തലയെടുപ്പുമുള്ള 
പൂര്‍ണ പുരുഷന്‍ !

പാതി പകല്‍
പാതി മഞ്ഞ തിലക കുറിയില്‍
ആയാസത്തിന്റെ വിയര്‍പ്പുകണം
കണ്ണുകളില്‍ ഉച്ചമയക്കത്തിന്റെ ആലസ്യം
ചുണ്ടില്‍ മറഞ്ഞ  ചെറു ചിരി.

അവസാന പകല്‍
കണ്ണില്‍ കളര്‍ വെള്ളത്തിന്റെ തിളതിളക്കം
നോക്കില്‍ ഘോര വിശപ്പിന്റെ തീക്ഷ്ണ ഭാവം
ചുണ്ടില്‍ തെരുപ്പിടിച്ച പുകയില ചുരുളുകള്‍
സ്ഥൈര്യ ധൈര്യ ഗാംഭീര്യ സമ്മേളിത മൂര്‍ത്ത ഭാവം
അടിമുടി പൂത്തുലഞ്ഞ പുതു ഭാവം ..
ആര്‍ത്തുലയലിന്റെ ആദ്യ പദം .

രാത്രി

പകലത്തെ പൂര്‍ണ പുരുഷാ
നീ ഒരു വട്ട പൂജ്യമാണ്
ചുണ്ടില്‍ ഏതോ പെണ്ണിന്റെ ചോരപൊടിയുമായി
നീ എത്ര ദൂരം പോകാനാണ് ?!

2 comments:

  1. i think some explanation also is needed

    ReplyDelete
  2. Janaki...I didnt get you......but still it is creative... :)

    ReplyDelete