24.10.12

വാഴ്തപെട്ടവള്‍-

ഞാന്‍ വാഴ്തപെട്ടവള്‍!
ഇന്നലെ നട്ടപാതിരക്കു ഉറക്കപ്പിച്ചിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം .
നിങ്ങള്‍ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി രൂപക്കൂട് പണിയാം..
പക്ഷെ നാലും കൂടുന്ന കവലയില്‍ തന്നെ വേണം ..
അധിക ദൂരത്തല്ലാതെ ഒരു കാണിക്ക വഞ്ചി നിര്‍ബന്ധം .
നാളെയെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത എനിക്കും വേണമല്ലോ ..
ഞാനവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോളം .
ഞാന്‍ വാഴ്തപെട്ടവള്‍
ആരു എപ്പോള്‍ എന്തിനു എവിടെ വച്ച് ,എന്തിനു ,എങ്ങനെ
ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ വേണ്ട .
കോപിച്ചു ഞാനങ്ങു ശപിക്കും ..
ഉറങ്ങുമ്പോ മുടി പിടിച്ചു വലിക്കും .
കൈ കാല്‍ തളര്‍ത്തി കിടത്തും ..
കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കും ..
എന്റെ മഹിമകള്‍ എഴുതി നോട്ടീസടിക്കുന്നവരുടെ
ലിസ്റ്റ് ഞാന്‍ സൂക്ഷിക്കും
എന്റെ പേര് പതിനായിരത്തി എട്ടു തവണ എഴുതുന്നവരുടെ
പേര് ഞാന്‍ കുറിച്ചിടും
എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ പേര് ഞാന്‍ ചുമന്ന മാഷികൊണ്ടാവും കുറിക്കുക .
എനിക്ക് മെഴുകു തിരി കത്തിക്കുന്നവരുടെ  വീട്ടില്‍
പവര്‍ കട്ട് നേരത്ത് ഞാന്‍ വെളിച്ചമായി ചെല്ലും ..
മുഖം തിരിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിലും ഞാന്‍ വരുന്നുണ്ട് ,
സര്‍വ സംഹാരിയായി
ഞാന്‍ വാഴ്തപെട്ടവള്‍
ആരു എപ്പോള്‍ എന്തിനു എവിടെ വച്ച് ,എന്തിനു ,എങ്ങനെ
ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ വേണ്ട .
ഞാന്‍ വഴ്തപെട്ടവള്‍
അത്ര തന്നെ !!!

1 comment:

  1. let me see if i can come with the first candle :P

    ReplyDelete